Kiinteistöjohtaminen

Hyvällä kiinteistön johtamisosaamisella pyritään saavuttamaan kiinteistölle alhaiset ylläpitokulut, korkea käyttäjätyytyväisyys ja vakaa kassavirta. Kiinteistöjohtamissopimus räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaan ja se voi sisältää kiinteistövarallisuuden johtamisen- (AM), kiinteistökohteen johtamisen- (PM) ja käyttäjäpalveluiden johtamisen (FM) -palveluita. NIEMCO Management nimeää jokaiseen kohteeseensa kiinteistöjohtamisesta vastuullisen kohdepäällikön, joka toimii kiinteistön omistajan, palveluntuottajien ja vuokralaisten yhteyshenkilönä kiinteistössä.

Kiinteistövarallisuuden johtaminen (AM)

Kiinteistövarallisuuden johtamisen palvelussa tarjoamme asiakkaalle kokonaisvaltaista kiinteistöpalvelua, jossa pyritään optimoimaan kiinteistöjen tuottamaa kassavirtaa ja minimoimaan kuluja. Käytännössä kiinteistöjohtamisenpalvelu voidaan muodostaa vuokrausjohtopalvelusta, vuokralaismuutosten rakennuttamispalvelusta, kiinteistökehittämispalvelusta ja vuokrareskontran ylläpidosta.
Tarvittaessa osallistumme myös asiakkaan kiinteistöjen osto- ja myyntiprojekteihin tarvittavassa laajuudessa. Vuokrausjohtopalvelun tavoitteena on saada haastavatkin kohteet tuottamaan kassavirtaa ja sitä kautta mahdollistamaan kiinteistön arvonnousua. Vuokraustoimintaamme kuuluu vapaiden tilojen markkinointi ja esittely, neuvottelut vuokralaisien kanssa ja vuokrasopimusten tekeminen. Hoidamme aktiivisesti yhteydenpito vuokralaisiin koko sopimussuhteen ajan ja reagoimme vuokralaisten mahdollisiin tilatarvemuutoksiin välittömästi.
Tavoitteena on saavuttaa kiinteistölle korkea käyttöaste ja tyytyväiset vuokralaiset.

Kiinteistökohteiden johtaminen (PM)

Kiinteistökohteen johtamisen palvelut räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaan mm. teknisestä- ja hallinnollisesta isännöintipalvelusta, taloushallinnon palvelusta ja business park manageerauspalvelusta.
Teknisessä isännöintipalvelussa manageri varmistaa, että talo toimii teknisesti optimaalisesti. Tekninen manageri varmistaa huoltokirjan soveltuvuuden kohteeseen, tarvittaessa kilpailuttaa ylläpitohuollot (kiinteistönhuolto, ulkoalueiden huolto sekä määräaikaishuollot- ja tarkastukset). Tekninen manageri valvoo palveluntuottajien toimintaa.
Hallinnollisessa isännöintipalvelussa manageri toimii tarvittaessa kiinteistöyhtiön toimitusjohtajana. Lisäksi manageri huolehtii yhtiön hallinnosta mm. budjettien laatimisesta, hallintopöytäkirjojen laatimisesta, viranomaisilmoitusten tekemisestä sekä asiakkaalle raportoinnista. Tarjoamme myös yhtiön taloushallinnon palveluita.
Business park manageerauspalvelussa manageri järjestää vuokralaiskäyttäjäpalavereita säännöllisesti.
Lisäksi manageri järjestää business parkiin tarvittavat käyttäjäpalvelut ja osallistuu tarvittaessa vuokralaisnäyttöihin.

Käyttäjapalvelujen johtaminen (FM)

Usean käyttäjän toimistorakennuksissa ja etenkin business parkeissa, käyttäjäpalvelut ovat yhä tärkeämpiä yritysten valitessa toimitilojaan. NIEMCO Managementin käyttäjäpalvelut ovat suunnattu kiinteistön käyttäjille.
Kiinteistön käyttäjillä on mahdollisuus hyödyntää NIEMCO Managementin managerin johtamisosaamista myös omissa tiloissaan tarvitsemistaan palveluista.
Kilpailutamme palveluita käyttäjän tarpeen mukaan, ja muodostamme niistä kokonaispalveluratkaisun, kuten esim. aulapalvelusta, siivouspalvelusta, assistenttipalvelusta ja puhelinvaihdepalvelusta. Ulkoistamalla käyttäjäpalveluiden hankinnan ja johtamisen NIEMCO Managementille, asiakas voi keskittyä ydinosaamiseensa.[:en]With excellent real estate management, we aim at achieving low maintenance costs, high user satisfaction and a steady cash flow for our clients. The real estate management agreement is always done according to the client’s needs, and can include tasks from asset management services (AM), property management services (PM) and facility management services (FM).
We assign a responsible property manager for each property, who acts as the contact person for property owners, service providers and tenants.