Kiinteistövarallisuuden johtaminen (AM)

Kiinteistövarallisuuden johtamisen palvelussa tarjoamme asiakkaalle kokonaisvaltaista kiinteistöpalvelua, jossa pyritään optimoimaan kiinteistöjen tuottamaa kassavirtaa ja minimoimaan kuluja. Käytännössä kiinteistöjohtamisenpalvelu voidaan muodostaa vuokrausjohtopalvelusta, vuokralaismuutosten rakennuttamispalvelusta, kiinteistökehittämispalvelusta ja vuokrareskontran ylläpidosta.
Tarvittaessa osallistumme myös asiakkaan kiinteistöjen osto- ja myyntiprojekteihin tarvittavassa laajuudessa. Vuokrausjohtopalvelun tavoitteena on saada haastavatkin kohteet tuottamaan kassavirtaa ja sitä kautta mahdollistamaan kiinteistön arvonnousua. Vuokraustoimintaamme kuuluu vapaiden tilojen markkinointi ja esittely, neuvottelut vuokralaisien kanssa ja vuokrasopimusten tekeminen. Hoidamme aktiivisesti yhteydenpito vuokralaisiin koko sopimussuhteen ajan ja reagoimme vuokralaisten mahdollisiin tilatarvemuutoksiin välittömästi.
Tavoitteena on saavuttaa kiinteistölle korkea käyttöaste ja tyytyväiset vuokralaiset.