Käyttäjäpalveluiden johtaminen (FM)

Usean käyttäjän toimistorakennuksissa ja etenkin business parkeissa, käyttäjäpalvelut ovat yhä tärkeämpiä yritysten valitessa toimitilojaan. NIEMCO Managementin käyttäjäpalvelut ovat suunnattu kiinteistön käyttäjille.
Kiinteistön käyttäjillä on mahdollisuus hyödyntää NIEMCO Managementin managerin johtamisosaamista myös omissa tiloissaan tarvitsemistaan palveluista.
Kilpailutamme palveluita käyttäjän tarpeen mukaan, ja muodostamme niistä kokonaispalveluratkaisun, kuten esim. aulapalvelusta, siivouspalvelusta, assistenttipalvelusta ja puhelinvaihdepalvelusta. Ulkoistamalla käyttäjäpalveluiden hankinnan ja johtamisen NIEMCO Managementille, asiakas voi keskittyä ydinosaamiseensa.