Aulapalvelut

Uskomme, että aulapalvelu on kiinteistön kasvot ja käyntikortti. Toimivalla aulapalvelulla varmistetaan kiinteistön vuokralaisille ja vierailijoille laadukasta ja osaavaa vastaanottopalvelua, joka luo myönteisen kuvan koko kiinteistöstä ja nostaa kiinteistön käyttäjätyytyväisyyttä. Valitsemalla NIEMCO Managementin aulapalveluoperaattoriksi, pystymme optimoimaan yhteisien tilojen tuotot ja tarjoamaan entistä laajemmat palvelut kiinteistön käyttäjille. Aulapalvelun kautta voidaan operoida mm. kiinteistön yhteisiä neuvottelu- ja saunatilojen vuokrauksia, jolla pyritään maksimoimaan kiinteistön omistajan näistä saama tuotto. Lisäksi pystymme tarjoamaan vuokralaisille NIEMCO Managementin aulojen kautta laajempia käyttäjäpalveluita, sillä aula voi varmistaa ja valvoa käyttäjäpalveluiden toimivuutta ja toimia vuokralaisien käyttäjäpalveluiden ensisijaisena yhteyshenkilönä.
Aulapalvelutoiminta helpottaa kiinteistössä toimivien yritysten jokapäiväistä toimintaa mm. reagoimalla nopeasti toimitiloihin kohdistuviin tarpeisiin ja ongelmiin, sekä ylläpitämällä toimitilaturvallisuutta. Aulapalvelu pitää myös yhteyttä kiinteistön muihin palveluntuottajiin, sekä valvoo lisäksi kiinteistön palveluiden laatua, ja toimii täten loistavana koordinaattorina. Suunnittelemme aulapalvelumme kiinteistökohtaisesti ottaen huomioon mm. kiinteistön yleisen ilmeen, sekä kiinteistössä toimivat yritykset. Panostamalla rekrytointeihin pystymme varmistamaan, että jokaiseen kiinteistöön löydetään siihen sopiva aulapalveluhenkilökunta.

Kutomo Business Park