VUOKRAUSTOIMINNAN JOHTAMINEN

VUOKRAUSTOIMINNAN JOHTAMINEN

Tarjoamme korkealaatuisia vuokrausjohtopalvelua, jonka tavoitteena on saada vaikeatkin kohteet tuottamaan kassavirtaa ja sitä kautta mahdollistamaan kiinteistön arvonnousua. Vuokraustoimintaamme kuuluu tyhjien tilojen markkinointi ja esittely, neuvottelut vuokralaisien kanssa ja vuokrasopimusten tekeminen. Hoidamme myös vuokralaisasiakkuuksia aktiivisesti koko sopimussuhteen ajan.

Palvelukokonaisuus muodostetaan asiakkaan tarpeiden mukaan vuokrausjohtopalvelusta, vuokralaismuutosten rakennuttamisesta, haastavien kohteiden kehittämisestä ja taloushallinnon toiminnoista.